Philippe Vanlatum & Lieselot Verdin, Geassocieerde notarissen te Oedelem

 

Philippe Vanlatum & Lieselot Verdin

Geassocieerde notarissen te Oedelem

Moet men een nalatenschap aanvaarden ?

Niet noodzakelijk. De wet laat u de keuze om:

  • zuiver te aanvaarden
  • te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving
  • te verwerpen

"Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving" en "verwerpen" gebeurt bij een notaris naar uw keuze.

Bezint eer u begint: zodra men de nalatenschap aanvaardt, kan men in principe niet meer verwerpen en als de erfenis werd verworpen kan men niets meer ontvangen uit deze nalatenschap. Ook na het aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving kan men niet meer zuiver aanvaarden of verwerpen.

 

Wanneer er geen schulden in de erfenis zitten, zullen erfgenamen in principe de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dit houdt in dat zij de erfenis ontvangen, maar ook instaan voor de betaling van alle schulden. Overtreffen deze laatste het actief, dan zullen zij moeten bijleggen.

Een nalatenschap aanvaarden hoeft niet op expliciet wijze te gebeuren, het kan stilzwijgend. Dit is een aandachtspunt, want het betekent dat erfgenamen die niet zeker zijn dat ze de nalatenschap willen aanvaarden, moeten opletten met bepaalde handelingen die ze verrichten. Zo kan het feit dat de erfgenaam de woning van de erflater leeghaalt of met de auto van de overledene rondrijdt, een rekening leeghaalt of een factuur van de erfenis voorschiet,… het vermoeden opwekken dat hij of zij de nalatenschap aanvaardt.

 

Wanneer vooraf niet geweten is of er nog schulden zijn, aanvaardt de erfgenaam het best onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit is een procedure waarbij de notaris voorafgaandelijk een inventaris zal opstellen om een duidelijk beeld te krijgen van de activa en de schulden. Een belangrijk voordeel van deze mogelijkheid is dat de erfgenaam nooit méér schulden zal moeten betalen dan het actief dat hij erft. In het slechtste geval erft de erfgenaam dus gewoon niets. Is er een saldo (activa – de schulden), dan erft hij dit saldo. Hierop zal de erfgenaam wel successierechten moeten betalen.

 

Indien men weet dat er veel schulden zijn, dan verwerpt men de nalatenschap best meteen. Dan erft de erfgenaam niets, maar dan moet hij ook niet instaan voor de schulden. Aangezien hij niets erft, moet hij ook geen successierechten betalen.

 

Een schematische voorstelling van de verschillende mogelijkheden vindt u hier