Philippe Vanlatum & Lieselot Verdin, Geassocieerde notarissen te Oedelem

 

Philippe Vanlatum & Lieselot Verdin

Geassocieerde notarissen te Oedelem

In de context van "vastgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog volgende 93 artikels.

Vorige 1 2 3 4 Volgende

76 Prijsbewimpeling
Dit is bv. het geval wanneer de verkoop wordt gesloten voor € 100.000, maar de partijen komen overeen...

77 Meerwaardebelasting
De meerwaardebelasting is de belasting op het verschil tussen de verkoopprijs van het verkochte goed...

78 Kredietopening
Bij een kredietopening krijgt de lener, hier kredietnemer genoemd, het recht om over een bepaald bedrag...

79 Borg
Dit is iemand die zicht contractueel verbindt om een bepaalde schuld te betalen indien de persoon die...

80 Vaste rentevoet
Een rentevoet die gedurende de ganse looptijd van toepassing zal zijn.  

81 Variabele rentevoet
De rentevoet zal dalen of stijgen evenredig met de schommelingen van de algemeen geldende rentevoet....

82 Schuldsaldoverzekering
Indien de lener overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde saldo van de te...

83 Lening
Bij een lening wordt de volledige som (het kapitaal) onmiddellijk ter beschikking gesteld van de lener....

84 Onroerend goed
Is een terrein en alles wat zich daar vast (onroerend) op bevindt, zoals een huis, afsluitingen, verhardingen,...

85 Stedenbouwkundige inlichtingen
Onder "stedenbouwkundige inlichtingen" wordt alle informatie verstaan die betrekking heeft...

86 Wat betekent de term voor vrij en onbelast?
In een notariële verkoopakte zal men vrijwel steeds de clausule terugvinden dat het eigendom verkocht...

87 Wat is een verkoop op lijfrente?
De verkoop op lijfrente is een verkoop van een eigendom aan een koper die zich verbindt levenslang of...

88 Verkoop op lijfrente. Wat als de koper niet betaalt?
De verkoop op lijfrente is in feite een verkoop als een andere, maar waarbij de koper de prijs niet betaald...

89 Gebouw op plan kopen. Welke zekerheden heeft men?
Elke koper van een nog op te richten woning, geniet van een bijzondere bescherming, ingesteld door de...

90 Wat betekenen de termen prijsbewimpeling en tekortschatting?
Het komt meermaals voor dat na de verkoop van een onroerend goed, de koper van de administratie een bericht...

91 Wat als de administratie overgaat tot vaststelling van een tekortschatting? Welk verhaal?
Bij aankoop worden de registratierechten geheven op de verkoopprijs van het goed en de lasten opgelegd...

92 Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?
De onroerende voorheffing (vroeger grondlasten genoemd) is een belasting verschuldigd door degene die...

93 Betaalt u een voorschot ? En een deel 'in het zwart'?
Een voorschot betalen is gebruikelijk. Laat dit voorschot voor alle veiligheid bij de notaris blokkeren....

Vorige 1 2 3 4 Volgende